szukaj      Start   Wydarzenia   Przewodnik po przedszkolu   Galeria zdjęć   Kontakt
Misja
Historia
Życiorys Św. Urszuli Ledóchowskiej
O zgromadzeniu
Tradycje
Kadra przedszkola

Zajęcia dodatkowe
Grupy
Zapisy
Kącik dla rodziców

Zapisy

Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na zasadach powszechnej dostępności.
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ma rodzeństwo dzieci już uczęszczających do placówki oraz dzieci o szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Pozostałe dzieci przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń.
Rekrutacja dzieci do przedszkola realizowana jest w miesiącu styczniu każdego roku. Informację o przyjęciu dziecka udostępnia się zainteresowanym z początkiem kwietnia każdego roku.

Formularz zapisu   - do pobrania

 

 ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE
 
Prowadzone przedszkole jest działalnością oświatowo-wychowawczą i nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.
 
Fundusze na bieżącą działalność placówki są pozyskiwane z:
- dotacji z budżetu gmin, na terenie których zamieszkują wychowankowie,
- opłat rodziców.
 
Zasady udzielania dotacji i sposoby jej rozliczania ustalane są z urzędem dotującym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola.
 
Rodzice mogą uiszczać opłaty za przedszkole
 
- na konto bankowe 37 9072 0002 2005 0510 4708 0001
 
- lub osobiście w kancelarii przedszkola  od  poniedziałku do  piątku  w godz. 7:30 - 11:00   oraz  w godz. 14:00 - 16:00 
 
 
Kontakty Rodziców z przedszkolem:
 
> S. Dyrektor - indywidualnie lub telefonicznie  509898259,
 
                       e-mail: przedszkole.pniewy@urszulanki.pl 
                     
 
> Nauczyciele w grupach - indywidualnie -  przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola oraz po uzgodnieniu terminu rozmowy
 
 
> logopeda, pedagog - po uzgodnieniu terminu rozmowy
 
 
> tablice informacyjne w przedszkolu i przy każdej sali
 
 
> strona internetowa przedszkola: www.przedszkole-pniewy.pl
 
 

Odbieranie dzieci:

Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców/Opiekunów prawnych lub przez osoby upoważnione przez nich i wymienione w  karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola. Dlatego prosimy o pisemne upoważnienie osób, które w zastępstwie Rodziców/ Opiekunów prawnych sporadycznie bądź regularnie odbierają dzieci. Osoby te zobowiązane są do okazywania dowodu tożsamości.

Odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przejmują Rodzice (Opiekunowie prawni).

 

Opieka nad dzieckiem podczas pobytu Rodzica na terenie przedszkola:
Rodzic przebywając na terenie przedszkola wraz z dzieckiem, jest odpowiedzialny     za zachowanie i bezpieczeństwo dziecka.

 
 

 

Start   Wydarzenia   Przewodnik po szkole   Galeria zdjęć   Kontakt