szukaj      Start   Wydarzenia   Przewodnik po przedszkolu   Galeria zdjęć   Kontakt
Misja
Historia
Życiorys Św. Urszuli Ledóchowskiej
O zgromadzeniu
Tradycje
Kadra przedszkola

Zajęcia dodatkowe
Grupy
Zapisy
Kącik dla rodziców

Przewodnik po przedszkolu

Witamy w naszym przedszkolu :)

> można tu znaleźć zdjęcia przedszkola na zewnątrz (budynek, plac zabaw, park) i wewnątrz (sale zabaw, jadalne i inne pomieszczenia) oraz  informacje ogólne  o przedszkolu (ze Statutu Przedszkola Sióstr Urszulanek w Pniewach).


                                                  ZAPRASZAMY!

 

 

 

  

 

     

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

RODZICE I WYCHOWANKOWIE

Rodzice mają prawo do:     - Znajomości treści zawartych w programie wychowawczo-dydaktycznym realizowanym w przedszkolu,     - Uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,     - Uczestnictwa w zajęciach, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem,     - Zgłaszania uwag o pracy przedszkola do dyrektora i osoby prowadzącej.   Do obowiązków rodziców należy:    - Wsp

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Organizację pracy w danym roku szkolnym określa projekt organizacyjny pracy. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do podjęcia obowiązku szkolnego (w wyjątkowych sytuacjach można przyjąć dzieci młodsze, jednak nie młodsze niż 2,5 roku). Liczba dzieci przyjętych do grupy nie może przekraczać 25. Opiekę nad oddziałem dzieci sprawuje nauczyciel. Dla rea

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

Organami przedszkola są:     - Dyrektor     - Zespół opiekuńczo-wychowawczy.   Organy przedszkola współdziałają ze sobą, mają zapewnioną możliwość podejmowania działań oraz inicjatyw w zakresie swoich kompetencji. Dyrektor przedszkola kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz wobec władz oświatowych, samorządowych i kościelnych. Odpowiada, w ramach określonych prawem, wobec Osoby Prowadzącej, org

OSOBA PROWADZĄCA PRZEDSZKOLE

Osobą prawną prowadzącą przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego reprezentowane przez Przełożoną Centrum Pniewskiego z siedzibą w Pniewach, przy ul . Św. U. Ledóchowskiej 1. Osoba Prowadząca Przedszkole Sióstr Urszulanek w Pniewach, działa zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do placówek niepublicznych. Do zadań Osoby Prowadzącej należy w szczególności:   - P

Start   Wydarzenia   Przewodnik po szkole   Galeria zdjęć   Kontakt