szukaj      Start   Wydarzenia   Przewodnik po przedszkolu   Galeria zdjęć   Kontakt
Misja
Historia
Życiorys Św. Urszuli Ledóchowskiej
O zgromadzeniu
Tradycje
Kadra przedszkola

Zajęcia dodatkowe
Grupy
Zapisy
Kącik dla rodziców

OSOBA PROWADZĄCA PRZEDSZKOLE

Osobą prawną prowadzącą przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego reprezentowane przez Przełożoną Centrum Pniewskiego z siedzibą w Pniewach, przy ul . Św. U. Ledóchowskiej 1.

Osoba Prowadząca Przedszkole Sióstr Urszulanek w Pniewach, działa zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do placówek niepublicznych.
Do zadań Osoby Prowadzącej należy w szczególności:
 
- Powoływanie lub odwoływanie osoby na stanowisku dyrektora przedszkola;
- Zgłaszanie właściwym organom zmiany na stanowisku dyrektora;
- Nadzór nad wielostronną działalnością placówki;
- Kontrola rozliczeń finansowych;
- Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej;
- Powoływanie doradcy metodycznego.

Start   Wydarzenia   Przewodnik po szkole   Galeria zdjęć   Kontakt